I fokus

I denna undersökning kan intressenter och de som använder sig av byråns arbete lämna synpunkter på vår organisation och dess verksamhet. Detta hjälper oss att styra våra insatser och göra vårt arbete mer relevant och användbart. Resultaten från undersökningen kommer också att utgöra underlag för förberedelse av den nya strategi för byrån som planeras. Undersökningen genomförs...

Att ta itu med arbetsrelaterad psykisk hälsa har blivit mer angeläget efter pandemin. EU-Oshas senaste rapport innehåller en djupgående analys av europeiska undersökningar med fokus på psykisk hälsa på arbetsplatsen, som omfattar perioderna före, under och efter pandemin. Den innehåller data från undersökningen Pulsen på arbetsmiljön 2022 , som omfattade över 27 000...

Följ med på en resa in i robotteknikens värld på arbetsplatsen med vår tecknade hjälte Napo! Upptäck ny teknik och utforska de faror som kan lura i automatiseringen av arbetsuppgifter. Följ med när Napo vägleder oss i säkerhet vid produktionslinjen, arbetar med samarbetsrobotar och upptäcker kraften i exoskelett. Automatisering av fysiska och kognitiva uppgifter och smarta...

Datavisualiseringsverktyget för arbetsmiljöbarometern har uppdaterats med nya indikatorer och ger aktuell information om hälsa och säkerhet på arbetsplatserna runtom i Europa. Det senaste avsnittet om prognoser innehåller kvantitativa prognoser för framtida sysselsättningstrender baserade på Cedefops kompetensprognos . Dessutom finns nu uppskattningar av den arbetsrelaterade...

Under Världscancerdagen , som högtidlighålls varje år den 4 februari, åtar sig EU-Osha att delta i kampen mot cancer, som är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. EU-Oshas senaste undersökning om arbetstagarnas exponering visade att UV-strålning och utsläpp från dieselmotorer är de vanligaste exponeringarna för cancerrisker på Europas arbetsplatser...

Plattformsarbete är en växande sysselsättningsmodell inom flera ekonomiska sektorer och innebär att betald arbetskraft organiseras via eller på en digital plattform. På så sätt erbjuds en flexibel, lättillgänglig ingång till arbetsmarknaden, särskilt för vissa utsatta grupper . Plattformsarbete medför emellertid arbetsmiljörelaterade risker och utmaningar, bland annat i form av...

En ny Napo-film sätter fokus på risken för brand och explosion på arbetsplatsen och de åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. För att en brand eller en explosion ska uppstå krävs tre element: ett brandfarligt ämne (bränsle), luft (syre) och en antändningskälla (värme). En grundläggande fråga i riskhanteringen är behovet av en tillförlitlig riskbedömning Följ med Napo...

Har du märkt skillnaden? Webbplatsen för OiRA, våra interaktiva onlineverktyg för riskbedömning , har fått en rejäl ansiktslyftning – men det är inte bara utseendet som är nytt. Med över 350 000 genomförda riskbedömningar och 341 OiRA-verktyg i bruk i slutet av november var tiden mogen för att lansera OiRA:s nya webbplats. Syftet med uppgraderingen är att förenkla...

Den föränderliga arbetsmarknaden har blivit en källa till stress, ångest och andra psykiska hälsoproblem för många människor. Arbetstagare med låg socioekonomisk status är särskilt mottagliga för att uppleva psykosociala risker på arbetsplatsen, en situation som har förvärrats av covid-19 och den utveckling som digitaliseringen har medfört. I en ny rapport analyserar EU-Osha...

Bland de 42,8 miljoner personer med funktionsnedsättning som är i arbetsför ålder i EU är för närvarande endast omkring hälften sysselsatta. Det är mycket viktigt att arbetsplatserna främjar god hälsa och ger stöd till personer med funktionsnedsättning så att de kan komma in i eller återgå till arbetslivet och behålla sin anställning. Europeiska kommissionens...