I fokus

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Smart personlig skyddsutrustning lovar bättre säkerhet och bekvämlighet på arbetsplatsen genom användning av bättre material eller elektroniska komponenter. Det finns dock hinder som måste övervinnas om utrustningen ska kunna införas med framgång på Europas arbetsplatser. I ett nytt diskussionsunderlag undersöks de möjligheter som öppnas och de risker som dessa nya tekniker medför.

Trots att organisatoriska åtgärder och kollektivt skydd alltid ska prioriteras kan användningen av smart personlig skyddsutrustning vara ett intelligent stöd.

01/06/2020

© EU-OSHA

Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Verktyget består av fyra grupper av indikatorer för flera olika ämnen som rör arbetsmiljö och bland annat omfattar arbetsmiljömyndigheter, nationella strategier, arbetsvillkor och arbetsmiljöstatistik. Du kan visa och jämföra uppgifter, skapa grafik och ladda ner rapporter om särskilda ämnen.

Arbetsmiljöbarometern uppdateras regelbundet med nya indikatorer, data och funktioner.

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Vad fungerar effektivt när det gäller att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär? I vår nya rapport identifieras 25 olika initiativ som används i 14 länder, allt från kampanjer för att öka medvetenheten till inspektioner och lagstiftning. Fokus ligger på vad som kan göras för att förebygga belastningsbesvär, särskilt i små och medelstora företag. Sex av dessa initiativ undersöks mer i detalj, vilket ger en förståelse för hur åtgärder för att förebygga belastningsbesvär fungerar i praktiken.

08/05/2020

© EU-OSHA 

EU-Osha presenterar huvudresultaten från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener) 2019, som visar att belastningsbesvär och psykosociala risker är de största problemen för arbetsplatserna i Europa.

Över 45 000 företag i 33 länder deltog i undersökningen genom att svara på frågor om olika aspekter av arbetsmiljö, inbegripet digitaliseringen, som fortfarande är på frammarsch.

29/04/2020

Ta en förhandstitt på den kommande kampanjen! Den nya webbplatsen är fullspäckad med information och användbara resurser som handlar om belastningsbesvär och varför vi måste ta itu med dem.

Fler verktyg och resurser kommer att läggas ut på webbplatsen på flera språk inför lanseringen av kampanjen, som kommer att ske under Europeiska arbetsmiljöveckan i oktober 2020. Men du behöver inte vänta – gå in på webbplatsen nu och ta reda på hur du kan engagera dig i kampanjen!

Pages

Pages