I fokus

12/02/2020

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Den 12 februari deltar EU-Oshas verkställande direktör, Christa Sedlatschek, i den internationella konferensen Arbetets framtid. Utmaningar och möjligheter på arbetsmiljöområdet. Christa Sedlatschek deltar i paneldiskussionen Från forskning till handlingsinriktad politik. Hon kommer att tala om framväxande risker med kemiska ämnen och hur de bör hanteras. Dessutom kommer hon att presentera EU-Oshas kampanj om muskel- och skelettbesvär (2020–2022).

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

I år delar EU-Osha ut filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” tillsammans med dokumentärfilmfestivalen Doclisboa i Lissabon i Portugal. Anmälan av dokumentärfilmer är nu öppen. 

Filmpriset ges som belöning för bästa dokumentärfilm om ett arbetsrelaterat ämne. Prissumman är på 5 000 euro och pristagaren får också sin film undertextad på ett antal europeiska språk.

Läs mer om kriterierna för att ansöka om priset

04/02/2020

Image by Jill Wellington from Pixabay

Under de senaste 20 åren har Världscancerdagen den 4 februari utvecklats till en kraftfull rörelse som inspirerar organisationer, samhällsgrupper och enskilda individer till att öka medvetenheten och agera för att minska sjukdomens globala inverkan.

Arbetsrelaterad cancer är fortfarande den största arbetsmiljöutmaningen i Europa. Varje år inträffar 120 000 cancerfall på grund av exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet.

30/01/2020

AlexanderStein via Pixabay

Varje månad får tusentals prenumeranter i hela Europa en flerspråkig sammanställning av arbetsmiljönyheter online genom vårt e-nyhetsbrev OSHmail.

Vi vill tacka alla våra prenumeranter för deras förtroende, fortsatta arbetsmiljöintresse och motivation att arbeta tillsammans med oss för att främja säkrare och hälsosammare arbetsplatser i Europa.

Här kan du ta en titt på de senaste utgåvorna om du inte har haft tillfälle att läsa OSHmail.

03/01/2020

Den 1 januari 2020 tar Kroatien över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, där man kommer att verka för ett starkt Europa i en värld av utmaningar.

Kroatien ska under sitt ordförandeskap stärka den europeiska pelaren för sociala rättigheter och de fördelar som den skapar för EU-medborgarna i fråga om rättvisa arbetsvillkor och hälso- och sjukvård. Man kommer också att arbeta för att göra det mesta av de möjligheter till hållbar tillväxt som digitaliseringen för med sig.

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Vad gör länder i och utanför Europa för att ta itu med arbetsrelaterade belastningsbesvär? I våra 25 nya fallstudier undersöks olika nationella politiska initiativ som syftar till att förebygga och hantera belastningsbesvär. Fallstudierna beskriver vad vart och ett av initiativen har uppnått, deras framgångsfaktorer och utmaningar samt vilka möjligheter det finns att föra över dem till andra sektorer och länder.

Pages

Pages