I fokus

09/10/2019

Vissa grupper av arbetstagare är mer utsatta för risker än andra när de exponeras för farliga ämnen. Detta kan bero på att dessa arbetstagare är oerfarna, oinformerade eller fysiskt mer sårbara. Andra orsaker kan vara att de ofta byter jobb, eller arbetar i sektorer där medvetenheten är låg, eller på grund av större eller annan form av fysiologisk känslighet.

07/10/2019

Att kommunicera effektivt med våra målgrupper är centralt i våra insatser för att öka medvetenheten. Ett banbrytande sätt att använda internet och sociala medier har gjort det möjligt för EU-Osha att utveckla och ge tillgång till innovativa verktyg och effektivt nå ut till alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

I vår nya artikel kan du läsa mer om hur vi utvecklat vår närvaro på nätet.

04/10/2019

Den 5 oktober är det internationella lärardagen. Det är inte bara en dag för att uppmärksamma lärarnas viktiga roll, utan också ett gyllene tillfälle för att fundera över hur deras status, rättigheter och arbetsvillkor kan fortsätta förbättras.

03/10/2019

Den 12 och 13 november samlas EU-Osha och dess mest aktiva samarbetspartner och stödjande aktörer i Bilbao för att fira den framgångsrika avslutningen på kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt 2018–2019.

Ledande europeiska experter och beslutsfattare kan en sista gång inom denna kampanj dela med sig av sina erfarenheter och lyfta fram god praxis för att förebygga exponering för och säker hantering av farliga ämnen på arbetsplatsen.

30/09/2019

Den 21 oktober drar EU-Osha med partner igång Europeiska arbetsmiljöveckan för att uppmuntra till en aktiv och deltagande hantering av säkerheten kring farliga ämnen.

Veckan är en viktig milstolpe i den pågående kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv och inspirerar till hundratals evenemang runtom i hela Europa, såsom filmvisningar, evenemang på sociala medier, konferenser, utställningar, tävlingar och utbildningstillfällen.

Pages

Pages