I fokus

10/08/2020

© EU-OSHA

Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Verktyget består av fyra grupper av indikatorer för flera olika ämnen som rör arbetsmiljö och bland annat omfattar arbetsmiljömyndigheter, nationella strategier, arbetsvillkor och arbetsmiljöstatistik. Du kan visa och jämföra uppgifter, skapa grafik och ladda ner rapporter om särskilda ämnen.

Du kan nu skapa detaljerade landsrapporter som innehåller uppgifter om alla indikatorer i korthet.

05/08/2020

© EU-OSHA 

EU-Oshas intressentenkät 2020 visar att intressenterna ser positivt på byråns arbetsmiljöarbete, både när det gäller lösningar, medvetandehöjande insatser och åtgärder för förbättringar på arbetsplatserna (90 procent av enkätdeltagarna).

Av de svarande anser 85 procent att byrån gör rätt arbetsmiljöprioriteringar och 87 procent menar att EU-Osha ger ett mervärde till det arbete som utförs av andra, till exempel nationella organisationer. Vidare uppgav 94 procent av de svarande att de använt EU-Oshas arbete i minst ett syfte.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

En polis, en receptionist och en fotvårdsspecialist, var och en med ett kroniskt belastningsbesvär, diskuterar sina erfarenheter i en studie om det mest utbredda globala hälsoproblemet för arbetstagare.

De deltar i en rad fallstudier som undersöker hur det är att återvända till eller stanna kvar i arbetet med ett kroniskt belastningsbesvär, såsom smärta i ryggen, nacken, armarna eller benen. Rapporten som analyserar studierna betonar att uppskattade anställda med belastningsbesvär bör fortsätta ses som ”tillgångar, inte som problem”.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

En ny rapport som sammanfattar fynden från ett viktigt EU-Osha-projekt avser att öka kännedomen om exponeringen för biologiska agenser på arbetsplatsen och att förse beslutsfattarna med central information.

Exponering för biologiska agenser på arbetsplatsen är förknippad med många olika hälsoproblem, bland annat infektionssjukdomar och allergier. Trots att så många olika yrken är drabbade finns det en allmän brist på kännedom om denna fråga.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Utmaningen med en åldrande och krympande arbetskraft är inte ny för Europa: 2030 förväntas arbetstagare i åldrarna 55–64 år utgöra 30 procent eller mer av arbetskraften. Samtidigt lämnar många arbetstagare arbetsmarknaden långt innan de når pensionsåldern.

Hållbara lösningar för att garantera säkra, sunda och rättvisa förhållanden redan från det att en person börjar sitt yrkesliv är nyckeln till att stoppa den här negativa trenden och förbättra produktiviteten på lång sikt.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Oavsett om du jobbar med arbetsmiljöfrågor eller är forskare eller helt enkelt mycket intresserad av den senaste utvecklingen och EU:s politik och strävanden på arbetsmiljöområdet är vårt nyhetsbrev den bästa informationskällan.

Det håller dig uppdaterad om viktiga arbetsmiljöhändelser runt om i världen och om EU-Oshas flaggskeppsverksamhet för kunskapsspridning och forskningsprojekt som utformats för att bidra till att göra arbetslivet säkrare och hälsosammare för alla.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Två kombinerbara resursverktyg för att ta itu med belastningsbesvär på arbetsplatsen finns nu tillgängliga på många språk.

Samtalsöppnaren på temat belastningsbesvär kan användas för att få igång gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller i samband med utbildningar. Verktyget innehåller praktisk vägledning för att stödja effektiv kommunikation om belastningsbesvär mellan arbetstagare och chefer.

Pages

Pages