I fokus

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Vad fungerar effektivt när det gäller att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär? I vår nya rapport identifieras 25 olika initiativ som används i 14 länder, allt från kampanjer för att öka medvetenheten till inspektioner och lagstiftning. Fokus ligger på vad som kan göras för att förebygga belastningsbesvär, särskilt i små och medelstora företag. Sex av dessa initiativ undersöks mer i detalj, vilket ger en förståelse för hur åtgärder för att förebygga belastningsbesvär fungerar i praktiken.

13/05/2020

© EU-OSHA

Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Verktyget består av fyra grupper av indikatorer för flera olika ämnen som rör arbetsmiljö och bland annat omfattar arbetsmiljömyndigheter, nationella strategier, arbetsvillkor och arbetsmiljöstatistik. Du kan visa och jämföra uppgifter, skapa grafik och ladda ner rapporter om särskilda ämnen.

Arbetsmiljöbarometern uppdateras regelbundet med nya indikatorer, data och funktioner.

08/05/2020

© EU-OSHA 

EU-Osha presenterar huvudresultaten från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener) 2019, som visar att belastningsbesvär och psykosociala risker är de största problemen för arbetsplatserna i Europa.

Över 45 000 företag i 33 länder deltog i undersökningen genom att svara på frågor om olika aspekter av arbetsmiljö, inbegripet digitaliseringen, som fortfarande är på frammarsch.

29/04/2020

Ta en förhandstitt på den kommande kampanjen! Den nya webbplatsen är fullspäckad med information och användbara resurser som handlar om belastningsbesvär och varför vi måste ta itu med dem.

Fler verktyg och resurser kommer att läggas ut på webbplatsen på flera språk inför lanseringen av kampanjen, som kommer att ske under Europeiska arbetsmiljöveckan i oktober 2020. Men du behöver inte vänta – gå in på webbplatsen nu och ta reda på hur du kan engagera dig i kampanjen!

28/04/2020

source: napofilm.net

Precis som miljontals av oss runt om i Europa måste Napo distansarbeta och inrätta en arbetsplats hemma, samtidigt som han tar hand om sin familj och sköter sitt jobb så gott han kan. Men det är inte lätt. I denna korta film har Napo hjälp av Chefen och sin kollega Napette. Napos budskap är enkelt: Arbeta hemma men på ett säkert sätt och hjälp till att stoppa pandemin. 

28/04/2020

Krisen med covid-19 sätter press på arbetsgivare och arbetstagare. Så snart åtgärderna för fysisk distansering minskat spridningen av covid-19 i tillräcklig grad tillåter nationella myndigheter att arbetet gradvis återupptas.

Lämpliga förebyggande åtgärder underlättar att uppnå en säker och hälsosam återgång till arbetet och bidrar till att minska spridningen av covid-19. EU-Osha har tagit fram EU-vägledning för arbetsmiljöfrågor för att underlätta denna process.

28/04/2020

Source: ILO

”Stoppa pandemin: arbetsmiljöarbete räddar liv” är mottot för världsdagen för arbetsmiljö 2020, som samordnas av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 28 april varje år. I år måste denna internationella dag mer än någonsin handla om att öka medvetenheten om säkra arbetssätt och arbetsmiljöåtgärdernas viktiga roll.

Pages

Pages