I fokus

Mot bakgrund av den europeiska cancerveckan den 25–31 maj, publicerar EU-Osha kompletterande forskningsmaterial som bidrar till kampen mot yrkesbetingad cancer. Efter de första resultaten av undersökningen av arbetstagares exponering för riskfaktorer för yrkesbetingad cancer i Europa publicerar EU-Osha nu en detaljerad metodrapport . Med utgångspunkt i den australiska...

Det snabbt föränderliga arbetslivet innebär många utmaningar när det gäller efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna. Att förbättra efterlevnaden på detta område är ett långsiktigt mål på såväl europeisk som nationell nivå. EU-Osha har analyserat de nationella strategierna och åtgärderna för att främja efterlevnaden av arbetsmiljöregler i fem länder. Den första publikationen...

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en EU-omfattande undersökning som kartlägger hur europeiska arbetsplatser hanterar arbetsmiljörisker i praktiken. Tusentals företag och organisationer runtom i Europa deltar i Esener, där allt från psykosociala risker och digitalisering till drivkrafter och hinder för arbetsmiljöstyrning...

Att vidta åtgärder för ökad hållbarhet – exempelvis genom att främja en cirkulär ekonomi eller införa förfaranden för hållbar upphandling – kan ha en direkt inverkan på arbetsmiljön. För att vi alla ska kunna arbeta under säkra och hälsosamma förhållanden under Europas gröna omställning fram till 2040 är det avgörande att arbetsmiljöfrågorna beaktas när hållbarhetsinitiativ tas...

Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv anordnas i samarbete med våra nationella kontaktpunkter och belönar organisationer i Europa som hittat innovativa sätt att främja arbetstagarnas välbefinnande. Dessa praktiska lösningar bör aktivt förebygga arbetsmiljörisker i samband med införandet av digital teknik på arbetsplatsen. Efter den...

I dagsläget arbetar mängder av arbetstagare inom många yrken via digitala plattformar. Därför kan arbetsmiljöutmaningarna inom digitalt plattformsarbete se helt olika ut från fall till fall. Som ett komplement till befintliga upplysningsresurser på detta prioriterade område inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv har EU-Osha lagt till följande material: En översiktlig infografik...

EU-Osha lyfter fram vikten av att prioritera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom att delta i den 34:e internationella kongressen om arbetsmiljö (ICOH) , som hålls i Marrakech. EU-Osha analyserar läget för arbetsmiljön i Europa i ett symposium och diskuterar resultaten från undersökningen om arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer , samt har ett informationsstånd...

Världsdagen för arbetsmiljö lyfter fram allas vår rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. I år fokuserar världsdagen på hur klimatförändringarna påverkar arbetsmiljön . EU-Osha har åtagit sig att undersöka klimatförändringarnas och anpassningspolitikens konsekvenser för arbetsmiljön och ge praktisk vägledning för att hantera dessa nya arbetsmiljörisker. Exempel på våra...

Det kan tyckas vara ett privilegium att arbeta i en säker miljö och tillbringa kvalitetstid med familjen . Men i EU är detta en rättighet för alla arbetstagare. EU prioriterar ditt välbefinnande, vilket bland annat innebär att det finns en gräns på 48 arbetstimmar per vecka och att du har rätt till ledighet mellan arbetsdagarna för att kunna vila upp dig och ägna dig åt...

Digitaliseringen håller på att förändra våra arbetsplatser och AI-baserade arbetsledningssystem har blivit ett prioriterat arbetsmiljöområde . I vårt senaste diskussionsunderlag undersöks hur AI-tekniken påverkar olika ledningsrelaterade aspekter på våra arbetsplatser. Patentdata används för att analysera den AI-baserade tekniken för arbetsledning, dess avsedda funktion, hur...