I fokus
12/08/2020

Ungdomars engagemang i fokus för den internationella ungdomsdagen 2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Då covid-19-utbrottet och klimatnödläget kräver snabba globala åtgärder är det mycket viktigt att unga människor engagerar sig aktivt. Därför ligger tyngdpunkten för den internationella ungdomsdagen den 12 augusti på att göra ungdomar på alla nivåer i samhället delaktiga i meningsfulla initiativ för att möta de aktuella utmaningarna.

EU-Osha bidrar genom att främja en kultur av hälsosamma arbetsplatser, vilket är nödvändigt för att uppnå säkerhet, hälsokompetens och ett hållbart arbetsliv för unga arbetstagare.

Vi vill hjälpa de 120 miljoner unga människor som når arbetsför ålder varje år genom att ge dem specialanpassad information om arbetsmiljö.

Besök vår avdelning om arbetsmiljö och unga arbetstagare.

Läs en sammanfattning av vårt seminarium om barns och unga arbetstagares muskel- och skeletthälsa.

Använd Napo-filmerna och de resurser som ingår i ”Napo på arbetsplatsen” för att sprida kunskap och starta diskussioner med unga arbetstagare om belastningsbesvär.

Läs mer om den internationella ungdomsdagen och årets tema och aktiviteter.