I fokus
29/05/2020

Att stärka ungdomars kraft att stå emot tobaksindustrin är en strategi för hälsosammare arbetsplatser

napofilm.net

Hur man bäst skyddar unga människor från tobaksindustrins inflytande är temat för årets världsdag mot tobak den 31 maj, som ingår i Europeiska veckan mot cancer.

Att upplysa ungdomar om tobakens förödande effekter på hälsan är också viktigt för att skapa en stark kultur av rökfria arbetsmiljöer. Liksom varje år deltar EU-Osha i den globala kampanjen mot tobak som Världshälsoorganisationen initierat för att öka medvetenheten om tobakens skadliga effekter på arbetsplatserna.

Engagera dig nu och hjälp oss att göra varje arbetsdag till en världsdag mot tobak!

Upptäck resurser som hjälper dig och dina arbetskamrater att främja och garantera rökfria arbetsplatser

Se filmen om Napo och rökning på arbetsplatsen för att lära dig mer om hur du kan hantera tobaksrök

 Gå till webbavdelningen om arbetsrelaterad cancer