Du har rätt att arbeta i en säker och hälsosam miljö: Öppna dörren till nya möjligheter!

Image

Rättvist arbete och effektivt socialt skydd hör till huvudprinciperna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren och dess godkända handlingsplan skyddar människor på arbetsplatsen, under jobbsökandet och under hela deras yrkesliv och privatliv. För att stödja detta syftar den nyligen lanserade kampanjen Öppna dörren till nya möjligheter, som leds av Europeiska kommissionen, till att stärka de sociala rättigheterna och förbättra livet för alla medborgare på mycket konkreta områden, såsom kompetens, familj, inkomst, jämlikhet och arbete.

Kommissionen arbetar för att skapa fler arbetstillfällen och bekämpa ojämlikhet och social utestängning genom att se till att alla kan få tillgång till högkvalitativt arbete och utbildning. EU-Osha bidrar till handlingsplanen genom att tillhandahålla sina kostnadsfria interaktiva webbverktyg för riskbedömning (OiRA) för att hjälpa företagen att följa nationell arbetsmiljölagstiftning.

Inspireras av framgångsberättelser, få tillgång till värdefulla verktyg och ta reda på mer om kommande evenemang i ditt land. Din säkerhet och hälsa kommer först!

Upptäck våra resurser om olika aspekter av arbetslivet

Kampanjen ”Öppna dörren till nya möjligheter” är också anpassad till Europaåret för kompetens

 

#MakeItWork #SocialRights