I fokus
24/04/2020

Du talar, vi lyssnar

Image by Irina L from Pixabay

På EU-Osha försöker vi hela tiden förbättra relevansen i vårt arbete och vill gärna ha synpunkter från dig. Du kan hjälpa oss genom att fylla ett kort frågeformulär. Det tar inte mer än 15 minuter.

Enkäten genomförs av det globala konsultföretaget ICF på uppdrag av EU-Osha. Den är helt anonym och du kan besvara frågorna på engelska, franska, tyska, italienska eller spanska.

Berätta vad du tycker om oss. Klicka här för att börja.

Tack!