I fokus
05/10/2020

22:a virtuella sammanträde om arbetsmiljö i världen – globala åtgärder och covid-19 för hållbara arbetsplatser

Till följd av att den 22:a världskongressen om arbetsmiljö blivit uppskjuten kommer ett virtuellt sammanträde om arbetsmiljö och covid-19 att äga rum den 5–6 oktober 2020.

Evenemanget kommer att utifrån ett globalt åtgärdsperspektiv titta på hur man kan uppnå motståndskraftiga och hållbara arbetsplatser genom god ledning och stark social dialog. Man kommer också att diskutera förhållandet mellan arbetsmiljö, driftskontinuitet och sysselsättnings- och arbetstagarrättigheter mot bakgrund av covid-19.

EU-Osha deltar vid rundabordssamtalet ”Från politik till åtgärder” om hur man kan angripa pandemin och återhämtningen från den samt vid paneldiskussionen om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden, för att understryka vikten av diskutera den framtida arbetsmiljön och de initiativ som genomförs i EU:s medlemsstater på detta område.

Internationella mediefestivalen för förebyggande kommer som en del av evenemanget att presentera festivalens 50 utvalda projekt. De bästa av dessa kommer att tilldelas ett pris vid den 22:a världskongressen 2021. EU-Oshas företrädare deltar som jurymedlemmar under festivalen och kommer att medverka vid kungörandet av de utvalda kandidaterna.

Mer information om evenemanget

22:a världskongressens digitala sammanträde om covid-19 och arbetsmiljö

Gå till vår webbavdelning om covid-19: Resurser för arbetsplatserna