I fokus
26/04/2019

Världsdagen för arbetsmiljö sätter fokus på säkerhet, hälsa och arbetets framtid

Detta år uppmärksammar Världsdagen för arbetsmiljö arbetets framtid och dess inverkan på arbetsmiljön.

Dagen firas den 28 april varje år, och genom den förs en global kampanj för att främja säkerhet, hälsa och anständigt arbete.

Arbetarnas internationella minnesdag högtidlighålls samma dag. ”Ta kontroll – avlägsna farliga ämnen från arbetsplatsen” är årets tema för kampanjen, som leds av Internationella fackliga samorganisationen.

I våra bloggartiklar kan du läsa mer om dessa viktiga globala kampanjer och om hur EU-Osha bidrar till deras spridning:

The Future of Work in the spotlight of the World OSH Day (arbetslivets framtid i fokus på Världsdagen för arbetsmiljö) och Workers memorial day 2019: Taking control – removing dangerous substances from the workplace (Arbetarnas internationella minnesdag 2019: Ta kontroll – avlägsna farliga ämnen från arbetsplatsen)

Besök ILO:s särskilda sida och ladda ner rapporten Safety and Health at the heart of the Future of Work