Världsdagen för arbetsmiljö 2023: Allas rätt att arbeta i en säker och hälsosam miljö

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Världsdagen för arbetsmiljö äger rum den 28 april varje år och anordnas av Internationella arbetsorganisationen (ILO). I år ligger fokus på en säker och hälsosam arbetsmiljö som en grundläggande princip och rättighet på arbetsplatsen.

EU-Osha placerar detta firande inom ramen för princip nr 10 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som erkänner betydelsen av en hälsosam, säker och välanpassad arbetsmiljö för att uppnå ett socialt Europa som är starkt, rättvist och inkluderande.

Om du vill lära dig mer om arbetsmiljöns betydelse, låt vår hjälte Napo vägleda dig.

För att göra arbetsplatserna säkrare och mer produktiva måste vi utveckla en förebyggande kultur på alla företag i Europa och förbättra arbetsvillkoren för alla arbetstagare.