I fokus
29/05/2019

Internationella dagen mot tobak: säg nej till rökning och skydda dina lungor

napofilm.net

Den 31 maj varje år uppmärksammas de skadliga och dödliga effekterna av tobaksbruk och passiv exponering för tobaksrök. Internationella dagen mot tobak syftar till att minska användningen av alla former av tobak och att uppmuntra enskilda, allmänheten och regeringar att vidta åtgärder för att främja en rökfri livsstil.

Detta initiativ från Världshälsoorganisationen (WHO) tar upp ett nytt tema varje år och sprider ett gemensamt globalt budskap. Kampanjen 2019 ska öka medvetenheten om exponering för tobak och hur det skadar våra lungor, med alltifrån cancer till kroniska sjukdomar i andningsorganen som följd.

Trots att de flesta vet att tobak är dåligt för hälsan är många arbetsplatser ännu inte rökfria. Europeiska arbetsmiljöbyrån har utarbetat ett antal informationsblad för att alla ska kunna få arbeta i en rökfri miljö.

Se filmen om Napo och rökning på arbetsplatsen för att lära dig mer om hur du kan hantera tobaksrök.

Läs mer om arbetsrelaterad cancer och farliga ämnen.