Världsdagen för psykisk hälsa: upptäck vårt nya webbavsnitt om arbetsrelaterade psykosociala risker och psykisk hälsa!

Image

© WHO

Låt oss ta vara på årets världsdag för psykisk hälsa och hjälpas åt att skapa en hälsosammare och mer stödjande arbetsmiljö för alla! Denna världsdag firas den 10 oktober varje år och denna gång är mottot ”Våra hjärnor, våra rättigheter”, vilket anspelar på att psykisk hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet för alla människor. 

Ett arbete av god kvalitet gynnar som regel den psykiska hälsan. Omkring 27 procent av alla arbetstagare känner sig dock stressade eller har depression eller ångest till följd av, eller förvärrat genom, arbetet. Problem som hög arbetsbelastning, brist på kontroll, otrygghet i arbetet och trakasserier är psykosociala riskfaktorer som kan förebyggas.

Utforska vårt nya tematiska webbavsnitt om psykosociala risker och psykisk hälsa för att veta mer. Där beskrivs EU-Oshas forskningsprojekt (2022–2025) på området, vilket syftar till att skaffa fram användbar information för beslutsfattande, förebyggande och medvetandehöjande insatser. I forskningen ingår allt från fakta och siffror, politikutformning och god praxis till vägledningar och verktyg, råd om hantering av våld och metoder för återgång till arbete, och hänsyn tas till mångfald och utsatta grupper.

För att uppmärksamma dagen anordnar Europeiska kommissionen en konferens i Bryssel på temat En övergripande EU-strategi som prioriterar sund psykisk hälsa för alla, som en del av dess övergripande strategi för psykisk hälsa.