Världscancerdagen 2024: Få tillgång till språkversioner av resultaten från undersökningen om arbetstagarnas exponering nu!

Image
World Cancer Day

© cienpies/stock.adobe.com

Under Världscancerdagen, som högtidlighålls varje år den 4 februari, åtar sig EU-Osha att delta i kampen mot cancer, som är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU.

EU-Oshas senaste undersökning om arbetstagarnas exponering visade att UV-strålning och utsläpp från dieselmotorer är de vanligaste exponeringarna för cancerrisker på Europas arbetsplatser. Undersökningen bidrar till att förbättra de förebyggande åtgärderna och till att uppdatera evidensbaserade strategier i EU. 

Läs om de första resultaten och metodsammanfattningen (engelska, finska, franska, tyska, grekiska, spanska, ungerska och portugisiska)

Läs mer i vårt tematiska webbavsnitt om undersökningen av arbetstagarnas exponering