Världscancerdagen 2023: en möjlighet att uppmärksamma arbetsrelaterad cancer

Image

© UICC

Världscancerdagen, som högtidlighålls den 4 februari varje år, finns till för att sprida information om cancer och uppmuntra åtgärder som kan minska den börda som cancer innebär för våra samhällen. EU-Osha tar kampen mot cancer – den största orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU – på stort allvar.

Som ett led i detta arbete slutför EU-Osha just nu sin undersökning av arbetstagarnas exponering för att identifiera cancerriskfaktorer på arbetsplatser, och de första resultaten kommer att tillkännages senare i år. Undersökningen syftar till att tillhandahålla information för att förbättra skyddet mot farliga ämnen och skulle kunna bidra till att uppdatera EU-lagstiftningen.

Läs EU-Oshas informationsblad om cancerframkallande ämnen på arbetet och de flerspråkiga faktabladen om cancerframkallande ämnen och processer som publicerats inom ramen för färdplanen om cancerframkallande ämnen, ett initiativ som EU-Osha stöder aktivt.

Titta på den nya Napo-filmen ”De dolda farorna” för att lära dig mer om riskerna med cancerframkallande ämnen som uppstår vid olika processer och hur de kan undvikas.

Läs mer om Världscancerdagen och aktiviteterna inom kampanjen för en mer jämlik cancervård.