I fokus
04/02/2020

Världscancerdagen 2020: Samarbeta för cancerfria arbetsplatser

Image by Jill Wellington from Pixabay

Under de senaste 20 åren har Världscancerdagen den 4 februari utvecklats till en kraftfull rörelse som inspirerar organisationer, samhällsgrupper och enskilda individer till att öka medvetenheten och agera för att minska sjukdomens globala inverkan.

Arbetsrelaterad cancer är fortfarande den största arbetsmiljöutmaningen i Europa. Varje år inträffar 120 000 cancerfall på grund av exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet.

Genom forskning och medvetandehöjande verksamhet bidrar EU-Osha aktivt till kampen mot arbetsrelaterad cancer. Vi är nu i den förberedande fasen av en undersökning för att samla in heltäckande uppgifter om arbetstagares exponering för riskfaktorer för cancer i Europa. Syftet med undersökningen är att bättre målinrikta medvetandehöjande kampanjer och förebyggande åtgärder samt bidra till evidensbaserat beslutsfattande.

Läs mer om vårt projekt för undersökning av arbetstagares exponering för riskfaktorer för cancer i Europa

Se vår webbsida om arbetsrelaterad cancer

Upptäck färdplanen om cancerframkallande ämnen och EU-Oshas aktiva roll

Delta i Världscancerdagen och kampanjen #IAmAndIWill