Arbetar du hemifrån? Håll dig säker och frisk med OiRA

Image

© EU-OSHA

Eftersom distansarbete blivit mycket vanligt efter pandemin kan ett nytt interaktivt onlineverktyg för riskbedömning (OiRA) nu hjälpa både arbetsgivare och distansarbetare att skapa säkrare och hälsosammare arbetsplatser i hemmet. 

OiRA-verktyget för distansarbete är inte sektorsspecifikt. Oavsett i vilken bransch du arbetar kan du enkelt använda det. Verktyget stöder arbetsgivare genom att ta fram policybaserade riskbedömningar, och distansarbetare genom att ge säkerhets- och hälsorelaterade tips om allt från arbetsplatsens organisation, arbetsmiljö och arbetsstation till psykosociala risker som distansarbete kan medföra.

Verktyget kan införlivas i EU:s befintliga sektoriella OiRA-verktyg eller anpassas av nationella OiRA-partner efter behoven i olika länder och sektorer. 

Har du personal som arbetar på distans? Eller arbetar du hemifrån? 

Använd och hjälp oss att marknadsföra OiRA-verktyget för distansarbete

Läs mer om hur OiRA hjälper företag att förebygga arbetsrelaterade säkerhets- och hälsorisker