I fokus
29/11/2018

Arbete i den digitala framtiden – i en sund arbetsmiljö 2025

Slutresultatet från EU-Oshas prognosprojekt om den ökande digitaliseringen av arbetet och utmaningar i arbetsmiljön finns nu i en ny rapport. Artificiell intelligens, samarbetsrobotar, virtuell och förstärkt verklighet, onlineplattformar och andra innovationer kommer att förändra sättet att arbeta.

Människor kommer i mindre utsträckning att arbeta i traditionellt sett farliga miljöer tack vare robotteknik och automatiserade processer. Däremot kommer arbetsrelaterad stress och ergonomiska risker sannolikt att öka till följd av utvecklingen av nya former av gränssnitt mellan människa och maskin, ökat arbete online och mobilt arbete, algoritmer som övervakar och leder arbete, utsuddade gränser mellan arbete och privatliv samt att människor byter jobb oftare.

Läs pressmeddelandet

Ladda ner prognosrapporten och sammanfattningen av nya arbetsmiljörisker kopplade till digitaliseringen fram till 2025

Titta på animerade filmer för att få en snabb inblick i hur digitaliseringen kan påverka framtidens arbetsmiljö

Läs mer om utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik samt digitaliseringen av arbete