Arbetstagare med funktionsnedsättning och arbetsmiljö: nytt tematiskt webbavsnitt finns nu tillgängligt.

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

Bland de 42,8 miljoner personer med funktionsnedsättning som är i arbetsför ålder i EU är för närvarande endast omkring hälften sysselsatta. Det är mycket viktigt att arbetsplatserna främjar god hälsa och ger stöd till personer med funktionsnedsättning så att de kan komma in i eller återgå till arbetslivet och behålla sin anställning.

Europeiska kommissionens sysselsättningspaket för personer med funktionsnedsättning syftar till att uppnå lika tillträde till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. EU-Osha bidrar genom att erbjuda relevant information och resurser.

Ta dig tid att utforska vårt nya webbavsnitt om arbetstagare med funktionsnedsättning och upptäck en stor samling resurser i OSHWiki-artikeln Ill health, disability, employment and return to work.

Att anpassa sig till en diversifierad arbetskraft är avgörande för att främja säkrare och hälsosammare arbetsplatser.