I fokus
15/11/2019

Arbetsrelaterade belastningsbesvär: förekomst, kostnader och demografiska förhållanden i EU

© Cristina Vatielli 

I vår nya övergripande europeiska översiktsrapport och sammanfattning behandlas hur belastningsbesvär påverkar Europas arbetskraft, samhälle och ekonomi.

Dessa publikationer ingår i ett storskaligt EU-Osha-projekt som syftar till att analysera nationella och europeiska uppgifter om belastningsbesvär, deras arbetsmiljökonsekvenser och riskfaktorer samt förebyggande insatser och åtgärder för återgång till arbetet.

Denna fördjupade analys visar på att det behövs en integrerad strategi för att förhindra arbetsrelaterade belastningsbesvär, som drabbar miljontals arbetstagare och ger arbetsgivarna kostnader på flera miljarder euro. 

Inom kort kommer ett antal nationella rapporter.

Ladda ner den slutliga översiktsrapporten och sammanfattningen

Gå till vår webbavdelning om detta ämne och lär dig mer om arbetsrelaterade belastningsbesvär