I fokus
12/03/2020

Arbetsrelaterade belastningsbesvär: ny sammanfattningsrapport kompletterar rönen på EU-nivå med nationella data

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Denna senaste sammanfattningsrapport ingår i ett större projekt vid EU-Osha som syftar till att analysera nationella och europeiska data om arbetsrelaterade belastningsbesvär. I rapporten undersöks utbredningen och omfattningen av belastningsbesvär samt deras riskfaktorer, hur de påverkar hälsan och hur de kan förebyggas på arbetsplatsen.

Denna publikation kompletterar rönen på EU-nivå med nationella data och analyser från tio länder (Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Nederländerna, Österrike, Finland och Sverige). Genom att dela med sig av nationella data på EU-nivå bidrar EU-Osha till att förbättra kunskapen om belastningsbesvär bland beslutsfattare, yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet och nationella myndigheter i allmänhet.

Se sammanfattningsrapporten och alla tillhörande publikationer om Arbetsrelaterade belastningsbesvär: utbredning, kostnader och demografiska förhållanden i EU

Se vårt avsnitt om belastningsbesvär i OSHwiki