Arbetsrelaterad cancer i centrum för uppmärksamheten på Världscancerdagen

Image

Den 4 februari uppmärksammar vi Världscancerdagen 2022 för att öka medvetenheten om cancer och främja dess förebyggande, upptäckt och behandling. Cancer är ett av de största hälsoproblemen för de europeiska arbetsplatserna. Enligt färdplanen om cancerframkallande ämnen dör varje år över 100 000 människor till följd av arbetsrelaterad cancer.

EU-Osha är angelägen om att utarbeta sätt för att förbättra identifieringen av arbetsrelaterade riskfaktorer för cancer. Fältarbetet till undersökningen om arbetstagares exponering utförs därför i september 2022 och de första resultaten offentliggörs 2023.

Att förebygga exponeringen för cancerframkallande ämnen är även temat för EU-ordförandeskapets konferens: ”Acting on Occupational Cancers”, ett evenemang den 7–8 mars med många representanter från EU-Osha och en rundabordsdiskussion om arbetsrelaterad cancerrisk hos kvinnor och om flerfaldig exponering.

Ta reda på mer om den officiella Världscancerdagen och kampanjen om att överbrygga klyftan i cancervården