William Cockburn Salazar har utsetts till ny verkställande direktör för EU-Osha

Image

© EU-OSHA

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har nöjet att meddela att dess styrelse har utsett William Cockburn Salazar till ny verkställande direktör. William har en omfattande meritlista inom arbetsmiljöområdet och tar med sig betydande sakkunskaper och många års engagemang till sin nya roll. Han åtar sig att leda byrån i en tid då det globala arbetslandskapet genomgår stora förändringar, med ny teknik, distansarbete och förändrade sysselsättningsstrukturer. 

William kommenterar utnämningen på följande sätt: ”Jag är verkligen hedrad över att få leda EU-Osha i arbetet med att främja en positiv riskförebyggande kultur på europeiska arbetsplatser. Varje dag inträffar ett tiotal arbetsrelaterade olyckor med dödlig utgång och 600 dödsfall till följd av arbetsrelaterade sjukdomar. Dessa nedslående siffror är en stark påminnelse om att mycket återstår att göra och att alla förtjänar att arbeta i en miljö där deras säkerhet, hälsa och välbefinnande prioriteras. Jag ser fram emot att bidra till att uppnå detta mål tillsammans med personalen i Bilbao.”

Tillsammans med EU-Oshas team av engagerade experter och kontaktpunkterna och deras trepartsnätverk på nationell nivå kommer han som EU-Oshas verkställande direktör under styrelsens strategiska styrning att bidra till att stärka byråns arbete med medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter, EU-institutionerna och andra relevanta intressenter för att fullfölja dess uppdrag att främja arbetsmiljön i och utanför Europa.

Klicka här för mer information om den verkställande direktören

Läs mer om styrningen av EU-Osha