Varför franska företag väljer OiRA för att hantera arbetsrelaterade risker

Image

© EU-OSHA

Hur kan mikro- och småföretag få till stånd en riskbedömning som är hållbar på lång sikt?

Svaret får vi genom att undersöka hur man har gjort i Frankrike. I aktuell forskning konstateras fördelarna med OiRA, den riskbedömningsmetod som de franska företagen föredrar. OiRA (Online interactive Risk Assessment [webbaserad interaktiv riskbedömning]) gör det möjligt för EU:s medlemsstater att skapa sektorsvisa riskbedömningsverktyg som är tillgängliga för alla utan kostnad.

Undersökningen visar att OiRA hjälper mikro- och småföretag i Frankrike att stärka sitt systematiska förhållningssätt till riskhantering, särskilt bland företag som inte hade någon riskbedömningsmetod innan de började använda OiRA. Företagen rapporterar att en riskbedömning som genomförs med hjälp av OiRA gör det möjligt för dem att identifiera arbetsmiljörisker som de inte har övervägt tidigare, på ett bättre sätt involvera arbetstagarna i processen och tänka bortom identifieringen av risker genom att skapa en förebyggande handlingsplan.

På följande länk finns en rapport med resultat och en sammanfattning: Riskbedömning med hjälp av OiRA på franska arbetsplatser: en kvalitativ undersökning

Är du en ny användare av OiRA? Hitta de verktyg som finns tillgängliga i ditt land eller i din verksamhetssektor.