I fokus
18/08/2020

Vad betyder digitaliseringen för arbetsmiljön?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

I takt med att artificiell intelligens och avancerad robotteknik blir en normal del av arbetslivet kommer sådan digital teknik i allt högre grad att påverka arbetsmiljön.

Vår broschyr om vår forskning om digitalisering finns nu tillgänglig i flera språkversioner. Där redogörs för de arbetsmiljöutmaningar som följer av digitaliseringen och de möjligheter för att förbättra arbetsvillkoren som den innebär.

Våra diskussionsunderlag om stordata, 3D-utskrift, exoskelett och artificiell intelligens finns nu också på flera språk.

Se alla våra publikationer om digitalisering och sammanfattningsrapporten Framsynthetsprojekt om nya och framväxande arbetsmiljörisker i samband med digitaliseringen fram till 2025 (finns på 8 språk)

Besök vår webbsida om IKT, digitalisering och arbete