I fokus
01/08/2019

Arbetsmiljöarbetets värde – beräkning av kostnaderna för arbetsrelaterade skador och sjukdomar

@Carlos Muza on Unsplash

I en ny rapport går EU-Osha igenom resultaten av den andra delen av sitt projekt ”Costs and benefits of occupational safety and health” (arbetsmiljöns kostnader och fördelar). Där beskrivs två metoder för att uppskatta den ekonomiska bördan av arbetsrelaterade sjukdomar, skador och dödsfall.

Kostnadsberäkningar görs för fem medlemsstater, som valts ut för att representera Europas olika geografiska områden, industrier och sociala system. I rapporten jämförs resultaten och styrkorna respektive svagheterna med varje metod redovisas. Metoden och de viktigaste resultaten beskrivs i rapportens sammanfattning och via Slideshare.

Att kunna mäta de ekonomiska konsekvenserna av arbetsrelaterad ohälsa är ovärderligt för beslutsfattarna. Med hjälp av denna information kan de fatta välgrundade beslut om politikåtgärder och strategier på områdena säkerhet och hälsa.

Ladda ner den fullständiga rapporten om kostnadsberäkning för arbetsrelaterade skador och sjukdomar

För en sammanfattning av resultaten, se vår SlideShare-presentation

Läs mer om arbetsmiljöarbetets kostnader och fördelar