Presentation av den senaste informationen om läget och trenderna i fråga om arbetsmiljö vid EU:s arbetsmiljötoppmöte 2023

Image

© sweden23.eu

I dag offentliggör EU-Osha sin senaste rapport Arbetsmiljön i Europa: läge och trender 2023” i samband med EU:s arbetsmiljötoppmöte. Den ger en översikt över potentiella förbättringar, stagnerande utveckling, problemområden och framtida utmaningar på arbetsmiljöområdet. Uppgifterna är också integrerade i vårt användarvänliga datavisualiseringsverktyg för arbetsmiljöbarometern.

Toppmötet äger rum i Stockholm den 15–16 maj. Det organiseras gemensamt av Europeiska kommissionen och det svenska ordförandeskapet och granskar framstegen med den strategiska ramen för arbetsmiljö 2021–2027.

En av sessionerna under evenemanget handlar om hur klimatförändringarna och de stigande omgivningstemperaturerna påverkar arbetsmiljön. Vi kommer i samband med detta att presentera vår nya praktiska vägledning Värme på arbetet – vägledning för arbetsplatser.

Läs pressmeddelandet

Läs rapporten, sammanfattningen och policydokumentet om Arbetsmiljön i Europa: tillstånd och trender 2023

Följ toppmötet direkt och håll dig informerad om de senaste trenderna