Enade för cancerfria arbetsplatser: dags att agera

Image

Europeiska veckan mot cancer äger rum mellan den 25 och 31 maj för att samla regeringar, organisationer och privatpersoner i kampen mot cancer.

I år kommer vi att gå samman med cancerförbundet Association of European Cancer Leagues för att lägga fokus på genomförandet av Europas plan mot cancer. Denna EU-strategi för cancerförebyggande, behandling och vård erkänner förekomsten av arbetsrelaterad cancer och vikten av att se över protokoll för återgång till arbetet för patienter, och samhället.

Ett av initiativen under Europeiska veckan mot cancer är webbinariet Låt oss komma över hindren kring cancer och arbete!, som kommer att hållas den 30 maj. Det syftar till att främja den politiska dialogen och räknar med EU-Oshas medverkan. Syftet är att öka medvetenheten om cancerns effekter på arbetsplatsen och föreslå konkreta åtgärder och rekommendationer för att förbättra kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare när det gäller cancer i arbetet.

Missa inte Europeiska veckan mot cancer 2022. Det är dags att agera!

Följ #EWAC22 och #EUCancerPlan

Läs mer om arbetsrelaterad cancer, undersökningen av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa och färdplanen om cancerframkallande ämnen

Share this on: