I fokus
19/09/2019

Få kunskaper om belastningsbesvär med hjälp av Napo

Napos nya nätbaserade verktygslåda ska hjälpa till att höja medvetenheten om belastningsbesvär på arbetsplatserna och ge råd i frågor kopplade till belastningsbesvär.

Verktygslådan Understanding Musculoskeletal Disorders (att förstå belastningsbesvär) använder sig av de befintliga Napo-filmerna och innehåller 14 olika aktiviteter som ska stimulera till gruppdiskussioner med den egna personalen i organisationen och arbetstagare längs distributionskedjan.

Kontorsarbete, lastning och lossning, repetitivt arbete, statiska och obekväma ställningar och effekten av detta på arbetstagarnas hälsa är teman som tas upp i verktygslådan. Inom ramen för de deltagarbaserade aktiviteterna undersöks också vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen och i organisationen.

Verktygslådan kan också användas i fortbildningskurser.

Undersök det nya webbavsnittet Napo på arbetsplatsen

Den här verktygslådan kan användas tillsammans med samtalsöppnaren för arbetsplatsdiskussioner om belastningsbesvär

Besök också Napo-webbplatsen och avsnittet Napo för lärare som har omarbetats en aning för bättre onlineupplevelse