Dagens skolbarn är morgondagens arbetstagare: ett långsiktigt perspektiv på muskel- och skeletthälsa

Image

Muskel- och skelettbesvär ses ofta som ett problem som drabbar vuxna, men faktum är att en tredjedel av alla barn och ungdomar lider av sådana besvär. När de sedan börjar arbeta kan de unga arbetstagarna uppleva att deras tidigare muskel- och skelettproblem förvärras. Alla muskel- och skelettbesvär kan inte förebyggas, men många av de risker som förknippas med dem kan undvikas.

Det nya prioriterade området ”Kommande generationer” inom ramen för Friska arbetsplatser belastar rätt fokuserar på ett livslångt perspektiv för att förebygga och hantera muskel- och skelettbesvär, där muskel- och skeletthälsan hos barn och ungdomar främjas.

På webbsidan för Kommande generationer kan du hitta EU-Oshas urval av rapporter, artiklar, praktiska utbildningsresurser och andra publikationer.