You are here

I fokus
20/09/2017

Tillfälligt anställda i fokus för yrkesinspektörskommitténs nya kampanj

Yrkesinpektörskommittén (Slic) lanserar en informations- och genomförandekampanj för att främja arbetsmiljön för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och för personer som arbetar i ett annat land. Kampanjen har namnet ”Safe and healthy work for temporary jobs” och pågår från oktober 2017 till maj 2019.

Under det senaste årtiondet har anställningarna i bemanningsföretag ökat snabbt i EU. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kan vara särskilt utsatta – undersökningar visar att de i högre grad drabbas av arbetsrelaterade olyckor än andra grupper av anställda.

Inspektioner kommer att genomföras både vid bemanningsföretagen och de företag som anlitar dem. Kampanjen innehåller aktiviteter för att informera och höja medvetenheten samt ett pilotgenomförande av tillsyn över gränserna.

Ett kick-off-seminarium för att lansera kampanjen äger rum den 20 och 21 september i Luxemburg. Tim Tregenza, nätverksansvarig vid EU-Osha, presenterar effektiva resurser särskilt utformade för att hjälpa små och medelstora företag att hantera arbetsmiljörisker, exempelvis verktygen för interaktiv riskbedömning på nätet (OiRA).

Besök kampanjens webbplats

Läs mer i vår rapport om mångfald på arbetsplatsen och riskbedömning – Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered (på engelska)