Att ta hand om vårdgivarna: säkerställa psykosocialt välbefinnande för personal inom vård och omsorg

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Mer än en av tio arbetstagare i EU arbetar inom vård- och omsorgssektorn, som bland annat omfattar yrken inom sjukvård, arbete på vårdboenden och socialt arbete. Psykosociala risker är särskilt vanliga inom sektorn och innefattar hög arbetsbelastning, våld från tredje part, oregelbundna arbetstider och höga känslomässiga krav i arbetet. Detta kan påverka både arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa.

I EU-Oshas senaste diskussionsunderlag Psykosociala risker inom vård- och omsorgssektorn presenteras en översikt över psykosociala risker inom sektorn och deras utbredning. Vidare diskuteras effektiva insatser för att förebygga, minska och hantera psykosociala risker på arbetsplatser inom vården och omsorgen.

Mer information finns i webbavsnittet om vård- och omsorgssektorn.