I fokus
20/05/2020

Hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär genom effektiva strategier och effektiv politik och praxis

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Vad fungerar effektivt när det gäller att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär? I vår nya rapport identifieras 25 olika initiativ som används i 14 länder, allt från kampanjer för att öka medvetenheten till inspektioner och lagstiftning. Fokus ligger på vad som kan göras för att förebygga belastningsbesvär, särskilt i små och medelstora företag. Sex av dessa initiativ undersöks mer i detalj, vilket ger en förståelse för hur åtgärder för att förebygga belastningsbesvär fungerar i praktiken. Denna rapport är del av ett större projekt där befintlig politik och befintliga program och verktyg för förebyggande av belastningsbesvär har analyserats tillsammans med befintlig litteratur och statistiska belägg om ämnet.

Undersökningen visar på flera faktorer som är viktiga för effektiva politiska åtgärder, bland annat att alla intressenter på alla nivåer är engagerade och deltar för att främja antagandet av förebyggande åtgärder genom positiva incitament och beaktande av ergonomi.

Ladda ner rapporten och sammanfattningen ”Förebyggande politik och praxis: metoder för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär” och tillhörande fallstudier

Läs rapporten om litteraturöversikten Arbetsrelaterade belastningsbesvär: Varför är de fortfarande så vanliga och vad kan göras för att skydda arbetstagare och företag?

Läs mer om vår forskning om arbetsrelaterade belastningsbesvär på vår särskilda webbsida