Tidig vård av muskel- och skeletthälsa ger livslånga fördelar för en hel generation

Image

© IStock photo

Hos många barn och ungdomar med muskel- och skelettbesvär förvärras problemen när de kommer ut i arbetslivet. Övervikt och en fysiskt inaktiv livsstil ökar risken för muskel- och skelettbesvär hos barn och ungdomar, men de här riskerna kan förebyggas. Detta kräver dock insatser på flera nivåer, däribland inom folkhälsa, skola och arbetsmiljöarbete.

Läs vårt nya infoblad om hur en livslång strategi för god muskel- och skeletthälsa gynnar alla åldersgrupper och bidrar till att vi alla kan åldras med hälsan i behåll.

Få en introduktion till ämnet via denna PowerPoint-presentation.

Utforska det prioriterade området ”Framtida generationer” inom ramen för kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt för ytterligare resurser.