Klimatförändringarna i fokus på Världsdagen för arbetsmiljö

Image

© ILO

Världsdagen för arbetsmiljö lyfter fram allas vår rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. I år fokuserar världsdagen på hur klimatförändringarna påverkar arbetsmiljön.

EU-Osha har åtagit sig att undersöka klimatförändringarnas och anpassningspolitikens konsekvenser för arbetsmiljön och ge praktisk vägledning för att hantera dessa nya arbetsmiljörisker. Exempel på våra bidrag är en vägledning om arbete i hög värme, som finns tillgänglig på över 20 språk, och en rapport som undersöker vad framtidens jordbruk och skogsbruk får för arbetsmiljökonsekvenser. För närvarande håller vi också på att utarbeta ett framsynsprojekt och en arbetsmiljööversikt om klimatförändringarnas effekter.

Vi främjar säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att minska kunskapsklyftorna i fråga om de utmaningar vi står inför på miljöområdet.

Se den här affischen för mer information om EU-Oshas arbete på området klimatförändringar och arbetsmiljö.