You are here

I fokus
14/08/2017

Till stöd för säkrare, hälsosammare och framgångsrikare småföretag

Småföretagen är ryggraden i EU:s ekonomi. Men hantering av arbetsmiljö kan vara en utmaning för småföretag som inte har resurserna eller kunskaperna till detta.

Därför har EU-Osha lanserat ett omfattande projekt för att informera om särskilda policyprinciper, strategier och praktiska lösningar för hantering av arbetsmiljö i småföretag. Resultaten kommer att ge evidensbaserat stöd till politiker och god praxis som främjar arbetsmiljön i småföretag, vilket i sin tur kommer att göra EU:s arbetsplatser säkrare och hälsosammare.

Läs broschyren

Mer information om arbetsmiljöutmaningarna i småföretag och hur EU-Osha hanterar dem