Pågående forskning om att stödja efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser

Image

Att följa arbetsmiljönormerna är avgörande för att skydda arbetstagarna. I en ny webbavdelning beskrivs forskning som EU-Osha bedriver (2021–2024) för att analysera faktorer som påverkar efterlevnaden och hur den kan förbättras, särskilt bland mikro- och småföretag.

Forskningen ska behandla de olika typer av stöd som finns tillgängliga för företagen samt effektiva strategier och metoder som tillsynsmyndigheterna har infört. I en övergripande granskning och fördjupade studier ska det undersökas hur staten, marknadskrafterna och leveranskedjorna (med särskilt fokus på jordbrukslivsmedels- och byggbranschen) påverkar efterlevnaden.

Effekten av covid-19-pandemin och dess följder för efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna tas också upp.

Besök vår avdelningen för forskning på webben

Läs projektrapporten om förbättring av efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna

Läs litteraturgranskningen och sammanfattningen

Share this on: