I fokus
01/11/2019

E-guiden om hantering av stress och psykosociala risker i rampljuset

Denna e-guide lanserades inom ramen för kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress 2014. Verktyget tillgodoser behoven hos arbetsgivare och anställda i småföretag och som behöver praktiska råd och vägledning om de första stegen för att hantera psykosociala risker på arbetsplatsen.

E-guiden är omarbetad och i ett nytt format. Den finns på engelska, spanska och slovenska.

Gå till e-guiden

Läs också vår praktiska vägledning till ökat välbefinnande på arbetsplatsen – friska medarbetare och välmående företag som hjälper arbetsplatser att förebygga och hantera arbetsrelaterade psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär

Undersök vårt tematiska avsnitt om psykosociala risker och stress på arbetsplatsen