Ökat riskförebyggande genom OiRA: välkomna Ungern!

Image

Gruppen för interaktiv webbaserad riskbedömning (OiRA) har utökats till 18 nationella partner i och med att en ny medlemsstat har anslutit sig till den, nämligen Ungern.

Ungerns ministerium för teknik och industri har infört en handlingsplan som omfattar utveckling av fem OiRA-verktyg för nya sektorer och anpassning av fem befintliga verktyg i enlighet med ungersk lagstiftning.

En omfattande mediebevakning planeras för att främja marknadsföringen av OiRA bland ungerska små och medelstora företag som ett lättanvänt och tillförlitligt onlineverktyg för att utföra riskbedömningar på arbetsplatsen. OiRA ska tas upp på dagordningen för flera arbetsmiljökonferenser som planeras för 2023 runt om i hela landet.

I dag finns mer än 300 OiRA-verktyg tillgängliga på olika språk och ytterligare 60 är under utveckling. Partnerskapet med Ungern kommer att bidra till det nuvarande antalet användare och genomförda riskbedömningar, nämligen över 160 000 respektive nästan 300 000.

Upptäck OiRA.