I fokus
20/08/2019

Inleda samtal om muskuloskeletala besvär på arbetsplatsen

© EU OSHA/INSHT

”Samtalsöppnare för arbetsplatsdiskussioner om muskuloskeletala besvär” är en ny fantastisk resurs. Den kan användas för att underlätta gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller under utbildning. Verktyget innehåller vägledning för chefer och anställda om kommunikation om muskuloskeletala besvär.

Samtalsöppnaren omfattar olika scenarier, bland annat om hur muskuloskeletala besvär hanteras inom en rad olika yrken, om hur man informerar en arbetsgivare om en muskuloskeletal sjukdom, om hur man pratar med en arbetstagare som lider av ryggbesvär och hur man hanterar muskuloskeletala besvär på en arbetsplats där arbetsuppgifterna varierar mycket mellan könen.

Bra kommunikation mellan arbetstagare och chefer om muskuloskeletala besvär är avgörande för att förebygga och hantera dem på ett korrekt sätt. Denna praktiska resurs tydliggör fördelarna med att ha ett ärligt och konstruktivt samtal så snart ett problem uppstår.

Ladda ner ”Samtalsöppnare för arbetsplatsdiskussioner om muskuloskeletala besvär”

Läs mer om muskuloskeletala besvär

Läs ”Healthy workers, thriving companies” (Friska medarbetare och välmående företag) för mer information om att hantera muskuloskeletala besvär på arbetsplatsen