I fokus
02/06/2020

Smart personlig skyddsutrustning – det framtida skyddet för arbetstagare

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Smart personlig skyddsutrustning lovar bättre säkerhet och bekvämlighet på arbetsplatsen genom användning av bättre material eller elektroniska komponenter. Det finns dock hinder som måste övervinnas om utrustningen ska kunna införas med framgång på Europas arbetsplatser. I ett nytt diskussionsunderlag undersöks de möjligheter som öppnas och de risker som dessa nya tekniker medför.

Trots att organisatoriska åtgärder och kollektivt skydd alltid ska prioriteras kan användningen av smart personlig skyddsutrustning vara ett intelligent stöd.

Läs diskussionsunderlaget för att ta reda på mer om smart personlig skyddsutrustning

Gå till vår temaavdelning om framväxande risker