Kompetens, kompetens och kompetens! Viktiga ögonblick och insikter från det gemensamma evenemanget

Image

© Cedefop

Som en del av Europaåret för kompetens anordnades konferensen Kompetens, kompetens och kompetens! Kompetens för människor, kompetens för konkurrenskraft och kompetens för hållbarhet i Bryssel den 20 september. Under konferensen belystes data, trender och utmaningar i samband med utvecklingen av arbetskraftens kompetens som behövs både i dag och i framtiden. Uppmaningen till en kompetensrevolution genomsyrade diskussionerna och betonade kompetensens roll som motor för EU:s tillväxt och konkurrenskraft. 

Talare från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och de fem EU-byråer som faller inom ansvarsområdet för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (CedefopEurofoundEU-OshaETF och Europeiska arbetsmyndigheten) delade med sig av sina värdefulla insikter i ämnet.

Här finns de viktigaste budskapen och slutsatserna från konferensen.

Titta på inspelningen.

Här finns mer information om Europaåret för kompetens.