You are here

I fokus
03/09/2018

Problemet med sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen beskrivs i infografikbilder

Sexual harassment and violence infographics

Sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen får ofta mycket allvarliga konsekvenser för offren. Två infografikbilder visar viktiga data om dessa frågor. Begreppen förklaras i bilderna och behovet av att ta frågorna på största allvar understryks.

Ta en titt och sprid informationen

Läs mer om arbetsrelaterad stress