You are here

I fokus
22/08/2017

Vakt- och varningssystem uppfångar tidiga signaler på arbetsrelaterade sjukdomar.

Varnings- och vaktsystem som kan upptäcka nya eller ökande arbetsrelaterade sjukdomar är användbara för komplettering av de officiella siffrorna gällande yrkessjukdomar. EU-Osha har granskat litteraturen om de få varnings- och vaktsystem som används i dag för att bedöma fördelarna med sådana system,

som kan påvisa var det behövs insatser och förebyggande åtgärder i arbetslivet.

EU-Oshas granskning ger exempel på god praxis och belyser vikten av att bättre integrera utvärdering av exponering på arbetsplatsen, förbättra täckningen av specifika personalgrupper och sjukdomar samt nå fram till rätt aktörer för att få ut maximal nytta av systemen.

Ladda ner hela rapporten

Mer information om farliga ämnen och arbetsrelaterade sjukdomar

Om vikten av att bevaka nya och ökande arbetsmiljörisker