Kampanj för säsongsarbetare: EU-Osha deltar i aktivitetsveckan

Image

Att främja rättvisa och säkra arbetsvillkor för säsongsarbetare i EU är målet för Europeiska arbetsmyndighetens kampanj Rights for all seasons. EU-Osha deltar i aktivitetsveckan den 20–24 september och publicerar ett informationsblad och infografik för att informera säsongsarbetare om deras rätt till en god arbetsmiljö.                                                             

Kampanjen pågår från juni till oktober 2021 och är inriktad på den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Kampanjen är särskilt viktig eftersom den pågående covid-19-pandemin har försämrat villkoren för säsongsarbetarna och gör att de utsätts för ökade arbetsmiljörisker.

Se informationsbladet och infografiken

Här finns användbart material för arbetsgivare om säsongsarbetare under covid-19-pandemin

Läs vägledningen för arbetstagare om covid-19-infektion och långtidscovid

Share this on: