You are here

I fokus
12/09/2017

Informationsbladen på temat ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar” finns nu på många språk

Informationsbladen som sammanfattar resultaten från det treåriga projektet ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – arbetsmiljö i samband med en åldrande arbetskraft” finns nu tillgängliga på 19 språk.

Informationsbladen handlar om vad äldre yrkesutövare tillför organisationer, de särskilda risker som kvinnor utsätts för på arbetsplatser och de system för rehabilitering och återgång till arbetet som finns runtom i Europa.

De ger även en överblick över den politik och de strategier som genomförs för att främja Europas åldrande arbetskraft.

Ladda ner informationsbladen och upptäck de övriga teman som avhandlas

Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar: slutlig övergripande analysrapport

Läs mer om projektet ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”