De förebyggande åtgärdernas roll när det gäller att säkerställa bättre arbetsmiljömetoder och en hållbar efterlevnad

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Personer som är verksamma inom arbetsmiljöområdet och deras metoder har varit tvungna att förändras med tiden för att följa med i utvecklingen. I ett nytt diskussionsunderlag granskas de förebyggande åtgärdernas roll när det gäller att stödja efterlevnad av arbetsmiljönormer i EU. I underlaget fastställs kunskapsluckor, liksom centrala frågor som rör arbetsmiljömetoder, tillsammans med utmaningarna för politik och forskning.

Medlemsstaterna har varierande erfarenheter av arbetsmiljötjänster, vilket framgår av analyser av den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener). Utmaningar är bland annat tjänsternas kvalitet och en övergång från oberoende till företagens egenintresse.

Läs diskussionsunderlaget Tjänster/experter på området för förebyggande arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatser i Europa

Hitta OSHWiki-artikeln Analysis of findings from ESENER 3 on prevention services to supporting OSH in Europe (analys av resultaten av Esener 3 när det gäller förebyggande arbetsmiljöåtgärder i Europa)

Se vårt tematiska avsnitt Förbättra efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna