You are here

I fokus
02/05/2017

Riskbedömning på webben – se den nya videofilmen om Napo

Napo är ute på ett uppdrag för att få sin chef att förstå att det aldrig varit så lätt att genomföra en riskbedömning som nu, detta tack vare verktyget OiRA. De fastställer och utvärderar arbetsmiljöriskerna tillsammans och vidtar de rätta åtgärderna för att förebygga dem.

Med hjälp av det interaktiva webbverktyget för riskbedömning – OiRA kan små- och mikroföretag börja hantera arbetsmiljöriskerna, och därmed följa Napos exempel. Det finns redan omkring 120 OiRA-webbverktyg färdiga att användas. De är anpassade för 60 verksamhetsområden och yrken och kan användas i åtminstone 15 länder. Många fler håller på att utvecklas.

Gör som Napo – gör din riskbedömning på webben!

Se videofilmen

Besök webbplatsen för OiRA